Overslaan en naar de inhoud gaan

Onze missie

Puur goud

24K staat voor “24 Karaat”: puur goud. Goud verwijst zowel naar het warme (een gouden hart) als naar het ambitieuze (olympisch goud). 24K geeft haar kinderen, ouders en werknemers ‘gouden kansen’.

Warm en ambitieus

Onder de baseline “Warm en Ambitieus” biedt GO! Scholengroep 24K warm en kwaliteitsvol onderwijs. Door onze bijzondere aandacht voor het welbevinden en door de dagelijkse mature en respectvolle omgang met elkaar, zetten we optimaal in op een warm beleid. 

26 Scholen

In 26 scholen samen met een internaat en een CLB halen we elke dag het beste in elk individu naar boven. Zowel in het basisonderwijs, secundair onderwijs, buitengewoon onderwijs en methodeonderwijs zetten we in op sterktes en groeikansen om ieders talenten maximaal te ontwikkelen.

Visie van de scholengroep

In onze scholengroep 24K voeren alle instellingen een warm én ambitieus beleid waarbij elk individu de gouden kansen krijgt die hij verdient.

De complementaire kernwaarden WARM en AMBITIEUS vormen ons kompas bij onze hoofdopdracht: kwaliteitsvol onderwijs verschaffen.

WARM vertaalt zich naar een mature én respectvolle omgang met bijzondere aandacht voor het welbevinden.

Door een AMBITIEUZE ingesteldheid halen we het beste in elk individu naar boven: we zetten in op sterktes en groeikansen om ieders ‘zijn’ maximaal te ontwikkelen.

Warm

24K, een (h)echte, open scholengroep met een hoge graad van welbevinden door: 

  • een actief en preventief welzijnsbeleid, zowel naar leerlingen als naar personeel;
  • een transparante werking, open-minded, steeds bereid tot dialoog - we zeggen wat gezegd moet worden;
  • een respectvolle omgang op elk niveau.

Ambitieus

24K waar ambitie centraal staat:

  • we dagen iedereen maximaal uit en leggen de lat hoog;
  • we stimuleren en faciliteren innovaties;
  • we zetten in op partnerships (lokale partners e.a.) waarbij onze expertise en deze van de partners gebundeld en versterkt wordt.

Onze kernwaarden WARM & AMBITIEUS fungeren als verbindende toetsstenen in ons dagelijks handelen en bij het maken van beleidskeuzes. Hierbij respecteren we de verscheidenheid tussen onze scholen, internaten en het CLB en verlenen we ieder voldoende autonomie om een warm & ambitieus beleid te voeren, coherent aan de eigen visie.

PPGO! en Poolstervisie

Als scholengroep maken we deel uit van een breder onderwijsnet: het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Onze visie kadert volledig in het Pedagogisch Project van het GO!.

Het PPGO! is het basisdocument waarin de grondbeginselen, de waarden en de algemene doelstellingen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn opgenomen.

De maatschappij verandert aan topsnelheid en vaak op ingrijpende wijze. Dat zet het onderwijs onder grote druk, maar biedt ook veel kansen. Met het strategisch plan GO! 2030 (Poolstervisie) speelt het GO! in op de veranderende noden en uitdagingen. Daarmee voegen we een extra dimensie toe aan ons PPGO!.  Op die manier evolueren we met ons net naar een professionele leergemeenschap die via gepersonaliseerd onderwijs elk kind doet excelleren.