Overslaan en naar de inhoud gaan

Deze pagina is exclusief voor medewerkers van GO! Scholengroep 24K. Hier vind je documenten en handleidingen die vrij mogen geraadpleegd worden. Documenten met meer gevoelige informatie zijn beschikbaar via de school of instelling.

Heb je voorstellen om documenten toe te voegen aan deze pagina, mag je dit laten weten via info@sgr24k.be.

Documenten, downloads en links

Boekhouding

De financiële cel ondersteunt de scholen en instellingen van de scholengroep op vlak van budgettaire en financiële aangelegenheden.

Bussen

Een aantal scholen organiseren leerlingenvervoer. De bus brengt de leerlingen van thuis naar school en terug.

ICT

Het belang van digitale vaardigheden in het onderwijs is de laatste jaren sterk toegenomen. Op de scholen wordt dit in goede banen geleid door ICT-coördinatoren. Vanuit de scholengroep wordt voor extra ondersteuning gezorgd.

Personeel

GO! Scholengroep 24K voert een warm en ambitieus personeelsbeleid met aandacht voor alle werknemers.

Verzekeringen

Aan het runnen van een school zijn er een aantal aansprakelijkheidsrisico's verbonden. Om deze risico's te beperken sluiten we een aantal verzekeringen af.

Sociale dienst van het GO!

De Sociale Dienst is een vereniging ter bevordering van het welzijn van de personeelsleden van het GO! door middel van morele en financiële steun.

Infrastructuur

De school van de toekomst is een inspirerende, innovatieve en kwaliteitsvolle omgeving. Maar een deel van onze leerlingen en medewerkers vertoeft nog in verouderde schoolgebouwen. Met een globaal infrastructuurplan willen we verder richting geven aan de toekomst. 

Wat bij ziekte of ongeval?

Alle personeelsleden hebben bij ziekte of ongeval recht op ziekteverlof. Hoe lang en of je betaald wordt, hangt af van je statuut.

Preventie en welzijn

In elke werkomgeving moeten werkgever, leidinggevenden en personeel aandacht hebben voor welzijn, veiligheid en gezondheid. De klemtoon ligt daarbij op preventie.

Kandideren tijdelijken

Tijdelijke aanstellingen in wervingsambten in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap moeten toegekend worden volgens de bepalingen van het Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs (DRP) van 27 maart 1991.

Het college van directeurs van een scholengroep is bevoegd om te bepalen op welke wijze men moet kandideren voor een tijdelijke aanstelling.
Alle scholengroepen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap hebben geopteerd voor een gezamenlijke oproep die door de centrale administratie van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt verspreid. In deze oproep wordt de procedure weergegeven die moet worden gevolgd om voor een scholengroep een geldige kandidatuur in te dienen om in aanmerking te kunnen komen voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt.

Kandidaten voor een tijdelijke aanstelling voor het schooljaar 2022-2023 moeten elektronisch kandideren vóór 15 juni 2022. Dit kan via de website van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap vanaf 15 april 2022.

Wie geen toegang heeft tot het internet of niet in het bezit is van een kaartlezer, kan terecht in de instellingen van het GO! waar je voor het kandideren gebruik kan maken van een computer met internetaansluiting en kaartlezer.

Een kandidatuur voor een tijdelijke aanstelling moet je vóór 15 juni van het voorafgaande schooljaar indienen. Kandidaturen die vanaf 15 juni worden ingediend, worden beschouwd als spontane, laattijdige sollicitaties.

De voorrangsregeling die bij tijdelijke aanstellingen geldt, is gebaseerd op het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD).

TADD

Aanvraagformulier kandidaten

Dit formulier moet aangetekend verstuurd worden naar het adres van de scholengroep voor 15 juni 2022.

Oproep

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2022-2023.

Vaste benoeming

Aanvraagformulier kandidaten

Under construction

Oproep

Under construction

Helpdesk

Infrastructuur

Een ticketsysteem zorgt ervoor dat vragen op een ordelijke manier opgevolgd kunnen worden. Zodra een vraag binnenkomt bij de cel infrastructuur, wordt er in het systeem een fiche (ticket) aangemaakt met alle informatie over de vraag.

ICT

Een ticketsysteem zorgt ervoor dat vragen op een ordelijke manier opgevolgd kunnen worden. Zodra een vraag binnenkomt bij de cel ICT, wordt er in het systeem een fiche (ticket) aangemaakt met alle informatie over de vraag.

Remote support

Met software voor remote support kunnen IT-medewerkers op afstand toegang krijgen tot een andere computer of apparaat om support te bieden. Zo kan hulp geboden worden zonder bij het apparaat aanwezig te hoeven zijn.