Overslaan en naar de inhoud gaan

Alle modellen kunnen hier geraadpleegd worden. De ondertekende arbeidsreglementen liggen vrij ter inzage op het secretariaat van je instelling.

Arbeidsreglementen

Modellen

Arbeidsreglement BaO

Arbeidsreglement voor de statutaire personeelsleden van het gewone kleuter-, lager of basisonderwijs.

Arbeidsreglement SO

Arbeidsreglement voor de statutaire personeelsleden van het gewoon secundair onderwijs.

Arbeidsreglement CLB

Arbeidsreglement voor de statutaire personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding.

Bijlage 1

Een preventief alcohol- en drugsbeleid in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Bijlage 3

Afsprakenkader deconnectie

Arbeidsreglement BuBaO

Arbeidsreglement voor de statutaire personeelsleden van het buitengewoon basisonderwijs.

Arbeidsreglement BuSO

Arbeidsreglement voor de statutaire personeelsleden van het buitengewoon secundair onderwijs.

Arbeidsreglement MVDP

Arbeidsreglement voor het contractueel personeel.

Bijlage 2

Preventie van psychosociale risico's op het werk.